Historia

Historia przedsiębiorstwa sięga 1920 roku, kiedy powstała Spółka Akcyjna „NITRAT”, której celem była produkcja wyrobów chemicznych i wojskowych. Siedziba spółki początkowo była w Warszawie,     do czasu wybudowania zakładu produkcyjnego w Niewiadowie w 1924 roku. Prace budowlane, dostawa linii technologicznych, montaż maszyn i urządzeń przypadła włoskim specjalistom. Oprócz trotylu      w Niewiadowie produkowano również nawóz sztuczny.

W czasie II Wojny Światowej firma została zniszczona, pozostała część przejęta przez Okupanta. Po wyzwoleniu zakład pozostawał pod kontrolą Pabianickiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Chemicznego „CIBA”, a następnie Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Barwników „BORUTA” w Zgierzu.
Dopiero w roku 1950 udało się powrócić do produkcji chemicznej, zakład zmienił nazwę na Zakłady Przemysłu Nieorganicznego NIEWIADÓW.

W 1955 roku zakład został podporządkowany Zjednoczeniu „PREDOM” i zmienił nazwę na Wytwórnia Wyrobów Precyzyjnych „NIEWIADÓW”.
Od tego czasu firma rozwijała swoją działalność poprzez różnorodną produkcję, m.in. ozdób choinkowych, kajaków, łodzi żaglowych, młynków elektrycznych.

W 1966 rozpoczęto produkcję przyczep kempingowych. Jeszcze dwukrotnie zmieniano nazwę zakładu na Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego „PREDOM-PRESPOL” oraz w 1986 r. na Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW”.

W 1994 roku przekształcono firmę w spółkę akcyjną. Kolejnym krokiem w historii jest wydzielenie dwóch spółek – Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. oraz Fabryka Artykułów Domowych FAD Niewiadów Sp. z o.o.

W kwietniu 2006 doszło do scalenia wszystkich Spółek w jedną pod nazwą Zakłady Sprzętu precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w skrócie „NIEWIADÓW” S.A.

Fotogaleria: 

Ważniejsze daty w historii Firmy:

30 grudzień 1920 r. – Założono Spółkę Akcyjną NITRAT.
1921—1922 r. – Budowa Polskich Zakładów Chemicznych NITRAT Spółka Akcyjna w Niewiadowie.
8 grudzień 1922 r. – Uroczyste „poświęcenie ‘nowego zakładu’.
1924 r. – Firma Societa Italiana Produtti Esplodenti z Mediolanu dokonała rozruchu zakładu i przekazała         go polskiemu personelowi.
1 wrzesień 1939 r. – Zbombardowano niektóre obiekty zakładu
1940 r. – Zdemontowano i wywieziono do Niemiec urządzenia zakładu.
1941—1944 r. — Lata rozbrajania niewypałów amunicji, pocisków i bomb.
październik 1944 r. — Wywieziono przymusowo pracowników do Austrii.
styczeń 1945- Wyzwolono zakład.
1946 – Polskie Zakłady Chemiczne NITRAT SA podporządkowano Pabianickiej Spółce Akcyjnej Przemysłu Chemicznego CIBA.
Maj 1949 r. — Zjednoczone Zakłady Przemysłu Barwników O-RUTA w Zgierzu — administratorem zakładu.
Styczeń 1950 r. — Utworzone zostały samodzielne Zakłady Przemysłu Nieorganicznego — Niewiadów — podległe Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego.
Luty 1951 r.— Rozpoczęto produkcję soli nieorganicznych i innych związków chemicznych. Jednostką nadrzędną zakładu zostało Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.
1955 r. — Zakład został podporządkowany Zjednoczeniu PREDOM w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego   i zmienił nazwę na Wytwórnia Wyrobów Precyzyjnych NIEWIADÓW.
1957 r. — Rozpoczęto produkcję ozdób choinkowych i kajaków składanych NEPTUN.
1964 r. — Rozszerzono produkcję sprzętu pływającego o łódź żaglową MEWA.
1965 r. — Wyprodukowano pierwszy młynek elektryczny do kawy.
1966 r. — Uruchomiono produkcję przyczep campingowych TRAMP oraz elektrycznych robotów kuchennych.
1970 r. — Powstała przyczepa campingowa ROMI.
1970 r. — Zakład zajął l miejsce we współzawodnictwie międzyzakładowym Zjednoczenia PREDOM.
1973 r. — Wyprodukowano pierwsze przyczepy campingowe typu N-126.
1974 r. — Rozpoczęto produkcję przyczep bagażowych N-250 i przyczep podłodziowych.
1975r. — Zakład zmienił nazwę na Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego PREDOM-PRESPOL.
1976 r. — Pierwsze przyczepy campingowe N-132 opuściły produkcję.
1977 r. — Uruchomiono produkcję nowej przyczepy campingowej typu N-127.
1978 r. — Uroczysty ‘chrzest’ statku m/s NIEWIADÓW.
1982r. — Zakład przystąpił do Zrzeszenia Wytwórców Sprzętu Precyzyjnego w Ministerstwie Hutnictwa             i Przemysłu Maszynowego.
Styczeń 1986 r. — Rozpoczęto produkcję nowej generacji przyczep campingowych N-126n.
Lipiec 1986 r. — Zmieniono nazwę zakładu na: Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW
1995 r. – Powstanie Grupy Kapitałowej i wydzielenie oddzielnych podmiotów gospodarczych ze struktur Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A.: Fabryki Przyczep Sp. z o.o., Fabryki Artykułów Domowych Sp. z o.o.
2001 r. – Nagroda „Europrodukt 2000” za „niebieską linię” czyli grupę przyczep bagażowych. W tym samym roku Fabryka Przyczep odbiera prestiżową nagrodę za dynamikę eksportu w latach 1999-2001. Zakład znalazł się też w rankingu największych polskich eksporterów „ Polish Export Reviev 2001”.
2004 r. – Fabryka Przyczep Niewiadów otrzymuje statuetkę Lider Exportu 2004”
2006 r. – Spółka organizuje ogólnopolski konkurs na najstarszą przyczepę kempingową typ N 126. Wygrywa przyczepa z pierwszego roku produkcji (1973) przywieziona przez Pana Janusza Broena z Sosnowca.Zwycięzca odjeżdża nową N126.
2006 r. – Ponowne połączenie Spółek „córek” w jedną – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A.   w skrócie „NIEWIADÓW” S.A.
2007 r. – uzyskanie przez Spółkę Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001

 

Wrzesień 2013 przejęcie przez FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SP Z.O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA produkcji przyczep i kontynuowanie produkcji przyczep pod marką NIEWIADÓW przez ZAKŁAD PRODUKCJI PRZYCZEP NIEWIADÓW Sp. z o.o. jako jednego uprawnionego do używania historycznej nazwy. W skład przejętej działalności prócz majątku produkcyjnego – nieruchomości, maszyn i urządzeń – weszło prawo do używania znaku firmowego/towarowego NIEWIADÓW, prawa z rejestracji wzorów użytkowych oraz prawa do dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji przyczep pod marką NIEWIADÓW

 

09 2013 rozpoczęcie produkcji przez nowego właściciela i wysyłka pierwszych przyczep

11 2013 uzyskanie przez ZAKŁAD PRODUKCJI PRZYCZEP NIEWIADÓW Sp. z o.o. Certyfikatu Systemu Zarządzania w zakresie produkcji przyczep samochodowych PN-EN ISO 9001:2009