W.P.H.U.M. Zbigniew Eljasiewicz, Białystok

15-585 Białystok
ul. Zabłudowska 45
tel. 85/743 75 14
fax. 85/743 75 14
www.przyczepy.bia.pl
eljasiewicz@wp.pl