SABIX Błaszczuk Andrzej, Zamość

22-400 Zamość,
ul. Św. Piątka 10A
tel. 84/639 22 36