PAMER Andruchowycz s.j., Kraków / Facimiech

32-051 Wiekie Drogi
Facimiech 163 (droga 44, kierunek Oświęcim za Skawiną)
tel./fax 12/423 50 65
tel. 262 96 09
www.pamer.pl
pamer@pamer.pl